MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Stresshanteringsutbildning

Arbetsgivaren har det övegripande ansvaret för arbetsmiljön men varje anställd har också ett ansvar. Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns en god beredskap hos medarbetaren runt den psykosociala arbetsmiljön. Kunskap i hantering av stress är en viktig del, inte minst med tanke på ökningen av sjukfrånvaro kopplad till psykisk ohälsa.

8 veckors kurs i medveten närvaro

Träning i Mindfulness (medveten närvaro) är idag ett förstahandsval inom hälso- och sjukvård vid stressrelaterad ohälsa. Genom företagshälsan får deltagaren under två månaders tid (8 tillfällen á 1,5 tim) tillgång till ett antal verktyg/övningar genom intruktörsledda lektioner. Handledarledd träning i djup avslappning, andningsövningar och meditation kombineras med övningar på fri tid. Förhållningssättet till det egna jaget och till omgivningen förändras över tid på ett positivt sätt och det bidrar till ökad självkännedom och minskad risk för utmattning och utbrändhet.