MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Hjärt-lungräddningsutbildning

Arbetsgivaren har det övegripande ansvaret för arbetsmiljön men varje anställd har också ett eget ansvar för säkerheten och den dagliga arbetsmiljön. Förstahjälpen-kunskap är viktig och arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns en god beredskap hos medarbetaren och på arbetsplatsen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd

4 timmars intensivkurs

Utbildningen har som mål att öka överlevnaden hos personer som drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp genom ett optimalt omhändertagande.Ger beredskap för inträffade olycksfall och sjukdomsfall som innebär hjärtstopp. Larm, undersökning av medvetande och andning, stabilt sidoläge, mun till mun-andning, hjärtkompressioner, användning av hjärtstartare. Kombineras med Första Hjälpenutbildning. Ger en säkrare arbetsplats och tryggare medarbetare.