MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Första hjälpen

Arbetsgivaren har det övegripande ansvaret för arbetsmiljön men varje anställd har också ett eget ansvar för säkerheten på arbetsplatsen och den dagliga arbetsmiljön. Förstahjälpen-kunskap är viktig och arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns en god beredskap hos medarbetaren och på arbetsplatsen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd

4 timmars intensivkurs

Praktisk och teoretisk utbildning i kunskaper som syftar till att upprätthålla livet på den drabbade och förhindra bestående skador vid olycksfall på arbetsplatsen samt vid akuta sjukdomsfall på arbetsplatsen. Kombineras med HLRutbildning. Gör arbetsplatsen säkrare och ger tryggare medarbetare.