MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Livsviktiga utbildningar

Arbetsgivaren har det övegripande ansvaret för arbetsmiljön men varje anställd har också ett eget ansvar för säkerheten och den dagliga arbetsmiljön. Förstahjälpen-kunskap är en viktig del liksom kunskap i hantering av stress. Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns en god beredskap hos medarbetaren och på arbetsplatsen inte minst inom den psykosociala arbetsmiljön med tanke på ökningen av sjukfrånvaro kopplad till psykisk ohälsa. MaritiMed anordnar löpande utbildningar hos företagen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utbildningar som ger kunskaper som förebygger ohälsa, sjukdom, skador och som räddar liv. Anmälan till utbildning 

Första Hjälpen på arbetsplatsen

Praktisk och teoretisk utbildning som syftar till att upprätthålla livet på den drabbade och förhindra bestående skador vid olycksfall samt vid akuta sjukdomsfall. Kombineras med HLR och gör arbetsplatsen säkrare med tryggare medarbetare.

Hjärtlungräddning

Ger beredskap för inträffade olycksfall och sjukdomsfall som innebär hjärtstopp. Larm, undersökning av medvetande och andning, stabilt sidoläge, mun till mun-andning, hjärtkompressioner, användning av hjärtstartare. Kombineras med Första Hjälpenutbildning och ger en säkrare arbetsplats med tryggare medarbetare.

Stresshantering

Mindfulness (träning i medveten närvaro) är idag ett förstahandsval inom hälso- och sjukvård vid stressrelaterad ohälsa. Under två månaders tid (8 tillfällen) får deltagaren tillgång till ett antal verktyg/övningar genom intruktörsledda lektioner. Handledarledd träning i djup avslappning, andningsövningar och olika delar meditation kombineras med övningar på fri tid. Förhållningssättet till det egna jaget och till omgivningen förändras ofta över tid på ett positivt sätt och det bidrar till ökad självkännedom och minskad risk för utmattning och utbrändhet.

ERBJUDANDE
Ett avtal eller en offert ger alltid bästa pris.
Då och då erbjuds kurser till specialpriser. Läs mer på sidan
"Erbjudande" här >