Priser på företagshälsotjänster

 
Hälsoundersökning Hälsoprofilbedömning inkl. hörsel- och syntest, frågeformulär runt arbetsmiljö och levnadsvanor, blodsocker, kolesterol, konditionstest på cykel, dialog runt svar på prover, tester och svar, rådgivning om önskemål vid behov                            2200/st.

Hälsoundersökning Hälsoprofilbedömning som ovan utan hörsel-och syntest                                                                              1770 kr/st.

Nyanställningsundersökning som ovan inkl. hörsel-och syntest samt AUDIT*                                                                                2420 kr/st.

Hörseltest                                                                                                                                                                                                                        385 kr/st.

Syntest                                                                                                                                                                                                                              165 kr/st.

Spirometri inkl. läkarutlåtande                                                                                                                                                                               935 kr/st.

Drogtest inkl. intyg (om negativt svar)                                                                                                                                                                1155 kr/st.

Drogtest inkl. första läkarkonsultation (om positivt svar)                                                                                                                           2750 kr/st.

Lagstadgade undersökningar prissätts enligt företagsläkararvode/tim.

Hjärt-lungräddning inkl. hjärtstartare utbildning 2 tim.                                                                                                   4400 kr/grupp max. 10 pers.

Första Hjälpen teoretisk/praktisk utbildning 2 tim.                                                                                                            5500 kr/grupp max. 10 pers.

Kombinerad HLR och Första Hjälpen utbildning 4 tim.                                                                                                     8800 kr/grupp max. 10 pers.

Pris vid konsultation /tim. Möten, bedömningar, rehabilitering, samtal, utredningar, intyg

Företagssköterska                                                                                                                                                                                                        935 kr/tim.

Företagsläkare                                                                                                                                                                                                             1550 kr/tim.

Ergonom/sjukgymnast                                                                                                                                                                                               935 kr/tim.

Beteendevetare/KBT terapeut                                                                                                                                                                               lämnar offert

Arbetsmiljöingenjör                                                                                                                                                                                                     935 kr/tim.

Alkohol-och drogterapeut                                                                                                                                                                                        935 kr/tim.

AUDIT alkoholscreening (via frågeformulär med poängbedömning för risk)                                                                                         220 kr/st.

DUDIT drogscreening (via frågeformulär med poängbedömning för risk)                                                                                             220 kr/st. 

Uppställning mottagningsbuss beroende på avstånd                                                                                                                                  500-1500kr/dag

Reseersättning /mil  egen bil                                                                                                                                                                                       40 kr/mil