MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Priser på företagshälsotjänster

                                           Priser 2019  (tecknat avtal med återkommande hälsoundersökningar ger kunden 15% rabatt) 
Hälsoundersökning Hälsoprofilbedömning inkl. hörsel- och syntest, frågeformulär runt arbetsmiljö och levnadsvanor, blodtryck,  blodsocker, kolesterol, midjemått, konditionstest på cykel, dialog runt svar på prover, tester och svar, rådgivning (1,5 tim. )             2400 kr/st. 
Hälsokontroll Frågeformulär om arbete och levnadsvanor, blodtryck, kolesterol, blodsocker, midjemått (45 min.)      1575 kr/st.
Sammanställning av Hälsoundersökningsmaterial databearbetning (minst 15 pers.), skriftlig och muntlig rapport     1025 kr/tim.

Nyaanställningsundersökning (hälsoundersökning) samt AUDIT*                                                                                                       2525 kr/st.
PSAprov  (prostata)    blodprov i arm                                                                                                                                                                   450 kr/st.
TSHprov   (sköldkörtel)  blodprov i arm                                                                                                                                                              450 kr/st.

Hörseltest                                                                                                                                                                                                                        450 kr/st.

Syntest      5m                                                                                                                                                                                                                 200 kr/st.

Spirometri inkl. läkarutlåtande                                                                                                                                                                               1025 kr/st.

Drogtest inkl. intyg (om negativt svar)                                                                                                                                                                1300 kr/st.

Drogtest inkl. första läkarkonsultation (om positivt svar)                                                                                                                           2950 kr/st.

Lagstadgade undersökningar prissätts enligt företagsläkararvode/tim.                                                                                            1650 kr/tim.

Hjärt-lungräddning inkl. hjärtstartare på arbetsplatsen utbildning 2 tim.                                                                                      5500 kr/grupp max. 10 pers.

Första Hjälpen teoretisk/praktisk på arbetsplatsen utbildning 2 tim.                                                                                                 5500 kr/grupp max. 10 pers.

Kombinerad HLR och Första Hjälpen på arbetsplatsen utbildning 4 tim.                                                                                          10000 kr/grupp max. 10 pers.

Pris vid konsultation /tim. möten, bedömning, rehabilitering, samtal, utredning, intyg, rådgivning

Företagssköterska                                                                                                                                                                                                       1025 kr/tim.

Företagsläkare                                                                                                                                                                                                             2000 kr/tim.

Ergonom/sjukgymnast                                                                                                                                                                                              Konsult

Beteendevetare/KBT terapeut                                                                                                                                                                               Konsult

Arbetsmiljöingenjör                                                                                                                                                                                                     Konsult

Alkohol-och drogterapeut                                                                                                                                                                                        Konsult

AUDIT alkoholscreening (via frågeformulär med poängbedömning för risk)                                                                                         275 kr/st.

DUDIT drogscreening (via frågeformulär med poängbedömning för risk)                                                                                             275 kr/st. 

Uppställning mottagningsbuss beroende på avstånd                                                                                                                                  1000-2000 kr/dag

Reseersättning /mil  med bil                                                                                                                                                                                       65 kr/mil