MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Priser på företagshälsotjänster

                                                 Priser 2018  (tecknat avtal med återkommande hälsoundersökningar ger kunden 15% rabatt) 
Hälsoundersökning Hälsoprofilbedömning inkl. hörsel- och syntest, frågeformulär runt arbetsmiljö och levnadsvanor, blodtryck,  blodsocker, kolesterol, midjemått, konditionstest på cykel, dialog runt svar på prover, tester och svar, rådgivning (1,5 tim. )          2300 kr/st. 
Hälsokontroll Frågeformulär runt arbetsmiljö och levnadsvanor, blodtryck, kolesterol, blodsocker, midjemått (45 min.)  1500 kr/st.
Sammanställning av Hälsoundersökningsmaterial databearbetning (minst 15 pers.), skriftlig och muntlig rapport     975 kr/tim.

Nyaanställningsundersökning som ovan inkl. hörsel-och syntest samt AUDIT*                                                                           2420 kr/st.
PSAprov  (prostata)    blodprov i arm                                                                                                                                                                   400 kr/st.
TSHprov   (sköldkörtel)  blodprov i arm                                                                                                                                                              400 kr/st.

Hörseltest                                                                                                                                                                                                                        400 kr/st.

Syntest      5m                                                                                                                                                                                                                 175 kr/st.

Spirometri inkl. läkarutlåtande                                                                                                                                                                               950 kr/st.

Drogtest inkl. intyg (om negativt svar)                                                                                                                                                                1200 kr/st.

Drogtest inkl. första läkarkonsultation (om positivt svar)                                                                                                                           2800 kr/st.

Lagstadgade undersökningar prissätts enligt företagsläkararvode/tim.                                                                                            1550 kr/tim.

Hjärt-lungräddning inkl. hjärtstartare på arbetsplatsen utbildning 2 tim.                                                                                      5000 kr/grupp max. 10 pers.

Första Hjälpen teoretisk/praktisk på arbetsplatsen utbildning 2 tim.                                                                                                 5000 kr/grupp max. 10 pers.

Kombinerad HLR och Första Hjälpen på arbetsplatsen utbildning 4 tim.                                                                                          9000 kr/grupp max. 10 pers.

Pris vid konsultation /tim. möten, bedömning, rehabilitering, samtal, utredning, intyg, rådgivning

Företagssköterska                                                                                                                                                                                                        975 kr/tim.

Företagsläkare                                                                                                                                                                                                             1550 kr/tim.

Ergonom/sjukgymnast                                                                                                                                                                                              Konsult

Beteendevetare/KBT terapeut                                                                                                                                                                               Konsult

Arbetsmiljöingenjör                                                                                                                                                                                                     Konsult

Alkohol-och drogterapeut                                                                                                                                                                                        Konsult

AUDIT alkoholscreening (via frågeformulär med poängbedömning för risk)                                                                                         250 kr/st.

DUDIT drogscreening (via frågeformulär med poängbedömning för risk)                                                                                             250 kr/st. 

Uppställning mottagningsbuss beroende på avstånd                                                                                                                                  750-1500 kr/dag

Reseersättning /mil  med bil                                                                                                                                                                                       50 kr/mil