MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

En företagshälsovård på hjul

loading...

Jag heter Marianne Lindberg och startade MaritiMed AB den första september 2011, drygt ett år efter att tanken på eget företag slagit rot. Arbetsnamnet på företaget har sen blivit "Företagshälsa på hjul". Min idé handlar om möjligheten att bedriva företagshälsovård på ett enklare sätt än det jag var van vid sen innan. För att kunna möta kunden på plats så bestämde jag mig för en rullande mottagning med mobil företagshälsovård. Jag vill att det ska vara lättare för företagen att anlita mig genom att jag kommer till dem och inte tvärtom.

Med lång yrkeserfarenhet som sjuksköterska och utbildning inom företagshälsovård kan jag tillsammans med ledningen på företaget och den anställde lägga fokus på det som är viktigt för hälsan vid varje enskild undersökning. Arbetslivet kräver mycket idag och både företag och anställda behöver information om sitt aktuella hälsoläge för att genom det kunna göra bra val och må så bra som möjligt. För att bli medveten och motiverad behöver vi veta vad som fungerar bra och vad som kan påverka hälsan till det bättre för att orka på jobbet, men även på fritiden.

Företagen är oftast medvetna om vad ansvaret som arbetsgivare innebär. Trygga arbetsplatser är företagets och de anställdas gemensamma ansvar och där vill jag kunna medverka.
Min bakgrund som narkossköterska gör att första hjälpen och hjärtlungräddning ligger nära till hands och det är också en viktig del i företagshälsan. Stresshantering på rätt sätt är också ovärderligt. Stress i någon form ligger bakom stor del av sjukdom och ohälsa. Jag jobbar med utbildning inom Mindfulness – Medveten närvaro, som är en erkänt bra metod för att motverka stress.

Att nå hållbarhet i företagets och de anställdas hälsa är det viktigaste. Det är självklart för mig att jobba främjande och förebyggande tillsammans med företagen. Genom att jag kan möta dem på plats blir det enklare att följa arbetsmiljölagen och mötet blir på jämlika villkor.

En rullande mottagning

Erbjuder ditt företag en bättre företagshälsovård som sparar pengar. Det innebär betydligt mindre produktionsbortfall till följd av uteblivna resor och därmed även lägre kostnader för företaget.
Med över 30 års erfarenhet av sjukvård, hälsopromotion samt företagshälsovård erbjuds ert företag snabb och profesionell hälsovägledning, lägre kostnader och förutsättningar som bidrar till en bättre och friskare arbetsplats.

Samarbetspartners

Företagsläkare Karin Amrén
Fysioterapeut Daniel Augustsson
Organisationskonsult/
beteendevetare
Ann-Marie Utas
Beteendevetare KBT Maria Rundquist
Arbetsmiljöingenjör konsult
 

MILJÖVÄNLIGT
Genom att välja MaritiMed företagshälsa på hjul gör
du ett miljövänligt val.

RÄKNA MED MIG
Rullande företagshälsa ger betydligt lägre kostnad för ditt företag.