MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Vi kan ge referenser

Maa Sågverk månar personalens hälsa

Anneli Andelén, VD på Maa Såg Anneli Andelén, VD på Maa Såg

 "Vi på Maa tänker långsiktigt både på utvecklingen på företaget och att hälsan hos våra anställda ska vara på topp. Därför kan jag varmt rekommendera
MaritiMed Företagshälsa på hjul." säger Anneli Andelén VD.
Sedan 2011 har personalen och ledningen kontinuerligt varje år träffat företagshälsan för bl.a hälsokontroller och utbildning. Företaget värnar om sina anställda och ser alla som viktiga kuggar i lagspelet. Det ger framgång.

Rolfstorps Svets & Smide jobbar förbyggande

Helene Bengtsson, ekonomiansvarig Rolfstorps Svets & Smide Helene Bengtsson, ekonomiansvarig Rolfstorps Svets & Smide

Helen Bengtsson i MaritiMeds
rullande mottagning vars företag verkligen månar om sina anställda med tanke på främjande och förebyggande hälsoarbete. Alla anställda erbjuds hälsoundersökning varje år och lagstadgade undersökningar vid behov. Utbildning och träning hos fysioterapeut Daniel Augustsson har minskat arbetsrelaterade besvär och ökat insikterna om fysisk träning som förebyggande. Organisationsutveckling pågår och företaget växer stadigt. 

Stål & Hyr ett företag i utveckling och tillväxt

Johnny Längefors  Regionschef  Stål & Hyr Johnny Längefors Regionschef Stål & Hyr

Stål & Hyrmaskiner är ett företag som de senaste åren vuxit mycket. Företagshälsa på hjul har under flera års tid samarbetat runt främjande och förebyggande hälsovård. Personal och ledning har erhållit utbildning i HLR och första hjälpen, riktade lagstadgade undersökningar, drogtester och med jämna intervall har personalen hälsoundersökts.  Johnny på bild är chef för Kungsbackadepån.

Br.Larssons Grustag värnar om sina anställda

Företaget som Anders Larsson leder stämmer väl överens med devisen "framgångsrika företag  värnar om sina anställda". MaritiMed Företagshälsa på hjul bistår med hälsotjänster och utbildningar på plats.