Vi kan ge referenser

Maa Sågverk månar personalens hälsa

Anneli Andelén, VD på Maa Såg Anneli Andelén, VD på Maa Såg

 "Vi på Maa tänker långsiktigt både på utvecklingen på företaget och att hälsan hos våra anställda ska vara på topp. Därför kan jag varmt rekommendera
MaritiMed Företagshälsa på hjul."

Morups Fönster gynnar produktivitet

Sten Edgren, VD Morups Fönster Sten Edgren, VD Morups Fönster

På Morups Fönster görs sedan 2011 regelbundna hälsoundersökningar på alla anställda. Personalen medvetandegörs om sitt hälsoläge och företaget har möjlighet att planera för riktade insatser. Träning på arbetstid subventioneras sedan en tid tillbaka.

Rolfstorps Svets & Smide jobbar förbyggande

Helene Bengtsson, ekonomiansvarig Rolfstorps Svets & Smide Helene Bengtsson, ekonomiansvarig Rolfstorps Svets & Smide

Helen Bengtsson i MaritiMeds
rullande mottagning. Alla anställda erbjuds hälsoundersökning varje år och lagstadgade undersökningar vid behov.

Hans Bengtsson, säljarre Stigma Hyvleri AB Hans Bengtsson, säljarre Stigma Hyvleri AB

Stigma Hyvleri väljer hälsoundersökningar varje år som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Friskare medarbetare och mindre kostnader för sjukfrånvaro är två av anledningarna till utökat samarbete. Utbildningar i hjärt-lungräddning och första hjälpen har ingått liksom arbetsmiljöronder.

Stål & Hyr ett företag i utveckling och tillväxt

Johnny Längefors  Regionschef  Stål & Hyr Johnny Längefors Regionschef Stål & Hyr

Glenn Andersson i Varberg ville prova en annan modell av företagshälsa som kunder bistå med tjänster på plats. Idag samarbetar vi runt företagshälsa på fyra arbetsplatser. Johnny på bild är chef för Kungsbackadepån.

Br.Larssons Grustag värnar om sina anställda

Företaget som Anders Larsson leder stämmer väl överens med devisen "framgångsrika företag  värnar om sina anställda". MaritiMed Företagshälsa på hjul bistår med hälsotjänster och utbildningar på plats.