MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Alkohol - och drogpolicy

Som ett led i arbetsmiljöarbetet och att säkerställa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö bidrar en policy med handlingsplan som förebyggande. Den tydliggör bl.a företagets grundsyn att all icke medicinsk användning av läkemedel samt påverkan av alkohol eller narkotika i arbetet bland medarbetarna ska förhindras. Företagshälsan utarbetar i samråd med företaget en policy där även alkotester och drogtester kan ingå preventivt.

Målet med policyn

Att alla medarbetare ska informeras om företagets alkohol-och drogpolicy samt handlingsplan. Att ge kunskap till alla medarbetare om alkohol och droger och dess verkan, liksom tidiga tecken hos sig själva och andra. Att få alla medarbetare att känna sig delaktiga och ansvariga för att all tjänsteutövning ska vara alkohol-och drogfri.