MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Lagstadgade undersökningar

Medicinska kontroller ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter utföras på personal som i sitt arbete exponeras för bly, kadmium, asbest, kvarts etc. härdplaster, höjdarbete, rök-och kemdykning samt dykeriarbete. Dessutom ska arbetsgivaren erbjuda arbetstagaren medicinska kontroller vid vibrationsarbete och nattarbete. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

Beskrivning

Den medicinska kontrollen innebär:
Hälsoundersökning, läkarundersökning  och tjänstbarhetsbedömning. Utförare är företagssköterska och företagsläkare. Tjänstbarhetsintyget utfärdas av företagsläkaren.