MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Hörsel & synkontroller

Hörseltest (audiogram)Syntest (visus)

Människan vänjer sig lätt vid nedsättningar i hörsel över tid vilket kan bidra till osäkerhet vid samtal, svårigheter att uppfatta vad som sägs och i värsta fall utanförskap och isolering.  En kontroll av hörseln hos företagshälsan ger information om nuläget. Det ger möjlighet till uppföljning och kontakt med hörselvården om så önskas, vilket kan  göra stor skillnad för personen privat och i arbetet. Hörseltest rekommenderas som tillägg till hälsoundersökning.
En enkel test av synskärpan på 5 meters avstånd ger information om nuläget och möjlighet att gå vidare med optikerkontakt vid behov. Syntest rekommenderas som tillägg till hälsoundersökning.