MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Hälsocoaching

Samtal runt hälsa

Här ligger mycket av jobbet som görs av den enskilde i den personliga värdegrunden. Bättre sömn, större lugn, sundare matvanor kommer ofta ur  förhållningssättet mot sig själv och i nästa steg förhållningssättet mot sin omgivning. Egen träning i avslappningstekniker kombineras med måltidsordning, sömnrestriktioner och regelbundenhet i fysisk aktivitet. Uppmuntran och motiverande instruktioner i samtal ökar självtillit och tilltro till den egna kapaciteten.