MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Hälsoundersökningar förändrar livsstilar och räddar liv.
28 oktober 2016

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/10/Forskning-visar-Halsoundersokningarna-raddar-liv/

Den nya föreskriften AFS 2015:4 från Arbetsmiljöverket  Om social och organisatorisk arbetsmiljö finns på av.se

Arbetsmiljöverket av.se

Arbetet ger hälsa om det är ett arbete som utförs under bra omständigheter både fysikst och psykiskt. Den fysiska arbetsmiljön är viktig med tanke på olycksfalls - och skaderisker men den psykosociala arbetsmiljön är minst lika viktig. Det är viktigt med reglerad arbetstid. Ramar för arbetsmängd och innehåll likaså. Var och en som jobbar på arbetsplatsen påverkar den psykosociala arbetsmiljön.
Arbetsledningen lägger allt som oftast "ribban" vad som går för sig eller inte.
Kränkningar och mobbing är något som inte är ovanligt på arbetsplatserna och något vi måste lära oss att se och lyfta. Det ska finnas tydliga regler vad som är tillåtet och inte. Här är företagsledning och chefer av stor betydelse med tanke på attityder och mod. Precis som i allt arbetsmiljöarbete så ligger det inte hos någon enda (arbetsgivaren har det övergripande ansvaret) att göra det utan alla ska hälpas åt för bästa resultat. Det handlar om förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. Se över din arbetsplats med hjälp av en riskanalys. Åtgärda om det finns problem och följ sen upp med regelbundenhet. Det här är inget som görs en gång för alla utan ett levande arbete som ska finnas i vardagen som en självklarhet på arbetsplatsen. Ta hjälp av din företagshälsa på hjul MaritiMed och jobba förebyggande och främjande med den psykosociala hälsan på ditt företag.

Skydda din hälsa
Börja med 2 minuter om dagen sittande eller liggande, där du bara är. Bryt alla göranden med stillhet, tystnad och lugn. Andas, släpp ner axlarna, känn in kroppens alla delar och låt tankarna flöda igenom andetagen. Ge dig själv möjligheten att varva ner. Det minskar risken för stressrelaterad ohälsa som ont i ländryggen, axlarna eller mental trötthet. Öka på minuterna för vila varje vecka så att du vilar/återhämtar dig med regelbundenhet minst 15 minuter per dag. Den här enkla övningen kan ge dig skydd mot utmattning och du tar för vana att värdera dig själv före något annat varje dag. Det är du värd - glöm inte det. Lycka till med träningen!

Jobbar just nu med ett företag som är innovativt när det gäller hälsan hos  sina anställda. Jag gjorde första hälsoundersökningen där för två år sedan och nu är det dags igen. Under det senaste åren har personalen haft fri tillgång till ortens simhall och i höstas startade gympapass i företagets regi. Sedan ett knappt år tillbaka erbjuds de anställda ledig tid i utbyte mot motion på fri tid. En timmes motionerande i utbyte mot 10 minuters ledig tid. Taket ligger på en veckas extra semester till de som varit riktigt flitiga. Som företagssköterska ser jag direkt vilken stor betydelse det här har och ska inom kort ge en rapport till företagsledningen som där får svart på vitt vad deras sammantagna insatser ger för utdelning i hälsa. Vill du läsa mer se http://www.kollega.se/extra-semester-hurtiga-kollegor

Läs hela inlägget »

Såg idag ett fint gåband att ställa under det höj och sänkbara skrivbordet. Varför inte komplettera arbetsplatsen med en möjlighet att gå några km varje dag och må bättre utan att störa jobbet .

 

 

Läs hela inlägget »

Har precis läst denna fantastiska bok som hjälper mig att inse än en gång hur viktigt det är att vila, varje dag för att orka.

Läs hela inlägget »
Etiketter: stresshantering
Bilder används under Creative Commons från Webdevil666, David Masters

MILJÖVÄNLIGT
Genom att välja Maritimeds företagshälsa på hjul gör                  
du ett ekologiskt val.

RÄKNA MED MIG
Rullande företagshälsa ger betydligt lägre kostnader för ditt företag.