MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Treårigt avropsavtal

Kontinuitet eller frihet och 15% rabatt

Som kund betalar ditt företag endast för de tjänster som utförs genom MaritiMed Företagshälsa på hjul. Inget abonnemang som ligger och "tickar" och en frihet att välja vilka samarbetspartners ni vill ha. Ett 3-årigt avropsavtal ger alltid er som kund 15% rabatt på hälsoundersökningarna. En offert ger dig som kund den största översikten och oftast ett riktigt bra pris.  Ibland kan det vara skönt att planera in fler uppdrag för arbetsmiljön såsom  Arbetsmiljöscreening med riskinventering både inom det fysiska och psykosociala arbetet. Hälsoundersökningar, Hjärt-lungräddning- och FörstaHjälpenutbildning.