MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Alkoholbruksscreening

Screening och rådgivning med fokus på riskbruk av alkohol.  Rådgivning på ett inte konfronterande sätt erbjuds den som har en förhöjd eller riskabel alkoholkonsumtion för att nå ett bra resultat. Rekommenderas som tillägg till hälsoprofilsundersökning.

AUDIT och CDT

Frågeformuläret AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) och blodprovet CDT (kolhydratfattigt transferrin) är tester som visat sig vara effektiva redskap för screening av riskbruk. En utarbetad och godkänd alkohol-och drogpolicy för företaget ligger bakom ett främjande och förebyggande hälsoarbete. Se policy alkohol & droger.