MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Alkohol-och drogtester

Utandningsprov (nykterhetstest) Urinprov(narkotikatest)

För att förebygga ohälsa och risker i arbetslivet finns det i AFS 2005:6 stöd för medicinska kontroller som i det här fallet kan röra sig om alkohol-och drogetster. Kan ske i samband med nyanställning, misstankar om att en anställd är påverkad, i samband med rehabilitering eller slumpmässigt. Företagets förhållningssätt till alkohol-och droger på arbetsplatsen bör finnas i en alkohol-och drogpolicy som hålls levande. Anställda ska vara informerade om denna.