Företagshälsa på hjul

Hälsoundersökningar är en bra utgångspunkt i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Hållbar hälsa är en stor del av företagandet. Färre sjukskrivningar ger lägre personalkostnader. Läs mer om arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets hemsida

Att se och att höra bra är viktigt i många sammanhang. Det handlar om  kommunikation, säkerhet och inte minst om gemenskap.  Läs mer om hörsel- & synkontroller här >

Medicinska kontroller som ska utföras på personal som i sitt arbete exponeras för hälsorisker utöver det vanliga. Mer om lagstadgade undersökningar hittar du här >

AUDIT frågeformulär medvetandegör individen tydligt om sina alkoholvanor. Det efterföljande samtalet kan vara början till ett hälsosammare förhållningssätt till alkohol.

Alkohol- och drogtetster

Enkelt utförs utandningsprov (alkoholtest) och/eller urinprov (drogtest). En alkohol-och drogpolicy hos företaget bör ligga som grund.

Alkohol och drogbruk hör inte ihop med en god arbetsmiljö. En policy har som mål att upprätthålla en trygg och säker arbetsplats. Läs mer om alkohol- & drogpolicy här >

Syftet med en rehabiliteringspolicy ska vara tidig och samordnad rehabilitering med återgång i arbetet som mål. .

Ett flertal olika faktorer påverkar hälsan. Med individens egen medvetenhet som grund stärker och stöttar företagssköterskan i en riktning som ger positiva resultat.

ERBJUDANDE
Ett avtal eller en offert ger alltid bästa pris.
Då och då erbjuds kurser till specialpriser. Läs mer på sidan
"Erbjudande" här >

RÄKNA MED MIG
Rullande företagshälsa ger betydligt lägre kostnader för ditt företag. 

MILJÖVÄNLIGT
Genom att välja MaritiMed gör                  
du ett ekologiskt val.